Membrány RIFTELEN N15 mají v současné době hlavní uplatnění v deskových filtrech při filtraci široké škály produktů. Membrány se dodávají ve formě plachetek v rozměrech 20×43 a 40×86 cm. Předností je jednoduchá instalace jejich přehnutím přes desku filtru – jedna plachetka tedy vynahradí dvě celulózové desky. V některých případech je nutné použít speciální těsnění, které je na vyžádání u prodejce, tak aby byl výkon membrány sto procentní.

 

Výkon deskových filtrů s vloženými membránami RIFTELEN N15 se ve srovnání s celulózovými deskami zvyšuje minimálně o 100 až 200%. Proto i potřebný filtrační čas je minimálně o polovinu nižší. Další výhodou používání membrány RIFTELEN N15 je udržování provozního tlaku na nižších hodnotách. Před spuštěním filtrace není vyžadována cirkulace a proces se může spustit ihned. Membránu RIFTELEN N15 je možnost regenerovat a znovupoužít po několik až desítek filtračních cyklů. Všechny tyto faktory vedou k ekonomické filtraci, která šetří jak čas, tak i materiál. Během filtrace navíc nedochází k uvolňování pachutě či částeček, tak jak tomu bývá u běžně používaných celulózových desek.

 

Tlaková diference by během procesu neměla přesáhnout 2 bary, její zastavení a zpětný proplach či vyjmutí a umytí doporučujeme při dosažení hodnoty transmembránového tlaku 1,8 bar.

FILTR D18 – klasický

FILTR D18 – nerezový

FILTR D11 – klasický