• 718
  • 722
  • 725
  • 726

Vítejte na stránkách www.riftelen.com

Nanovlákna jsou fenoménem posledních několika let a svými unikátními vlastnostmi nacházejí uplatnění v mnoha oblastech. Firmy Filtrex s.r.o. a Pardam s.r.o. společně vyvinuly zcela unikátní membránu na bázi nanovláken pro filtraci kapalin dosahující zcela výjimečných filtračních parametrů. Membrána RIFTELEN N15 je vhodná jak pro filtraci potravinářských olejů, tak ale i pro filtraci likérů, destilátů, vína, piva, limonád, ovocných šťáv atd. Její uplatnění je jak v deskových filtrech, rukávcových filtrech, či jako skládané „hvězdicové“ kartuše o různých velikostí a tvarů. Membrána RIFTELEN N15 v současné době poskytuje různé třídy filtrace se záchytem částic od 5 do 50 µm. Membrány se záchytem od 0,45 do 5 µm jsou ve finální fázi vývoje a testování, proto se na ně můžete těšit v blízké budoucnosti.

 

Nanovlákenná membrána RIFTELEN N15 nabízí díky své specifické struktuře rychlou, recyklovatelnou, energeticky šetrnou a finančně výhodnou filtraci. Filtrovaná kapalina nemá tendenci se vsakovat během filtrace do membrány RIFTELEN N15, a během procesu nedochází tedy k jejím zbytečným ztrátám.

Filtrace s použitím membrány RIFTELEN N15 vede k snížení tlakové ztráty během procesu o několik desítek procent, což má za následek šetrnější filtraci a úsporu energií. Díky tenké nanovlákenné filtrační vrstvě dochází k rychlému přenosu hmoty skrz membránu a výkon filtrace se tak zvedá o více než 100% ve srovnání s klasickými filtračními médii. Další velkou výhodou je možnost její regenerace po dobu několika až desítek pracích cyklů, kdy je membrána jednoduše vyjmuta z filtru a opláchnuta popřípadě vyprána v teplé vodě se saponátem.

 

Nanovlákana jsou chemicky odolná, proto se může po filtraci použít metoda „Clean in place“. Použité roztoky, respektive jejich koncentrace však vždy diskutujte s prodejcem.